about

TAMARA KRNETA

Diplomirani defektolog, specijalni pedagog, psihoanalitičar u edukaciji

tamarakrneta

O Nama:

Tamara Krneta rođena je u Beogradu, završila je Petu beogradsku gimnaziju, a 2014. godine diplomirala je na Fakultetu specijalne edukacije i rehabilitacije, gde stiče zvanje diplomirani defektolog, specijalni pedagog.

Od januara 2015.godine bavi se društveno-humanim radom i u direktnom je kontaktu sa decom sa smetnjama u razvoju kroz različite programe. Radila je u Školi za decu sa smetnjama u mentalnom razvoju “N.H. Dušan Dugalić” kao pedagoški asistent, a zatim i kao Lični pratilac deteta. U periodu 2017-2020.godine radila je u Humanitarnoj organizaciji Dečje srce koja pomaže osobama sa smetnjama u razvoju kroz sprovođenje integrativnih, psihosocijalnih i edukativnih programa. Kroz timski rad u Dečjem srcu, vođenjem različitih edukacija, akreditovanih programa, mentorisanjem i supervizijom uticala je na socijalne promene i poboljšanje kvaliteta života i rada osoba sa smetnjama u razvoju.

U toku 2016.godine nakon apliciranja za edukaciju iz psihoanalize i pozitivne procene dva trening analitičara primljena je u Psihoanalitičko društvo Srbije, gde trenutno ima status kandidata, odnosno psihoanalitičara u edukaciji. Psihoanalitičko društvo Srbije (Institute of the Psychoanalytical Society of Serbia – PSS) je član Internacionalnog psihoanalitičkog udruženja (International Psychoanalytical Association – IPA www.ipa.world), sa statusom IPA Component Society. Spisak licenciranih psihoanalitičara nalazi se na sajtu, gde se takođe može proveriti i članstvo kandidata koji su u toku svoje edukacije. (http://www.ipa.world/en/copy_roster.aspx )

Da bi kandidat postao psihoanalitičar, potrebno je da kompletira psihoanalitički trening koji se obavlja na tri međusobno povezana nivoa

  • Lična analiza – kandidat za psihoanalitičara svojom trening-analizom treba da se oslobodi onih nesvesnih faktora koji bi uticali na njegov lični psihoanalitički profesionalni život i rad.
  • Izučavanje psihoanalitičke teorije i metoda– organizovan po didaktičkim principima, polazi se od klasičnih psihoanalitičkih postavki, a završava se sa kritičkom diskusijom savremenih pogleda na psihoanalitičku teoriju i praksu.
  • Rad sa analizandom pod supervizijom– kandidat za psihoanalitičara počinje sa sopstvenim psihoanalitičkim tretmanom analizanda. Ovaj rad kandidat obavlja isključivo pod supervizijom starijeg i iskusnijeg kolege, trening-analitičara.

Tamara u svojoj privatnoj praksi radi sa klijentima, psihoanalitičku psihoterapiju.

O svom profesionalnom putu i o edukaciji napisala je u jednom od svojih radova:

"Rad sa ljudima i međusobne interakcije, svesnih i nesvesnih sadržaja, su zahtevne ali i oplemenjuju. Održavanje psihoanalitičke misli i ljubavi prema psihoanalizi kod novih generacija je težnja mame da kroz svoju decu produži svoje psihološko postojanje. Period psihoanalitičkog rada sa klijentom ima svoje ograničenje, kao što i edukacija kandidata ima svoj kraj. Beba koja raste i samostalno korača u svet, deca koja odlaze iz svojih primarnih porodica i osnivaju svoje porodice, klijent bez simptoma koji su ga sputavali, kandidat na domak članstva među psihoanalitičarima je dostignut cilj koji pruža osećaj sigurnosti za obe strane."

psihoterapeut beograd