terapije

PROGRAMI

Sportska psihologija

barna-bartis-J6RjNtwpPII-unsplash

Um i telo su deo jednog nedeljivog sistema. Iz perspektive sportske psihologije i psihoterapije, performanse sportiste na bilo kom nivou i nivo zadovoljstva koje mu sport donosi zavise od ovog nedeljivog sistema, odnosno i od fizičke i od psihičke spremnosti. Naravno, kada je sport u pitanju, potrebna je duga i temeljna fizička priprema. Nije dovoljno samo da se zamisli ostvarivanje određenog cilja da biste ga postigli. Mnogo treninga, pređenih kilometara, upornosti, truda, pregledanih snimaka u praznoj sali nakon treninga...stoje iza svakog uspešnog sportiste. Međutim, to nije sve.

Samo fizička priprema nije dovoljna da bi sportista ostvario svoj puni potencijal. Um, odnosno - misli, psiha, JA, duh sprema se uporedo sa našim telom i može na putu uspeha mnogo pomoći, ali može i naneti štetu, ometi performanse tela sputavajući ga negativnim kritikama, postavljanjem nedostižnih ciljeva, anksioznošću koja grči mišiće i ometa nesmetano izvršavanje pokreta. Ukoliko um adekvatno i redovno trenira sa telom, trening i takmičenje mogu dostići značajno viši nivo.

Psihoterapija sportista osmišljena je tako da pruži podršku sportisti da uspostavi optimalnu ravnotežu između umne (psihičke) i fizičke pripreme. Ravnotežom između ova dva sistema svaki sportista može da poveća performanse, ostvari svoj patencijal i da mu, pre svega, sve što sport nosi sa sobom donese zadovoljstvo. Sportisti koji su pod uticajem teških životnih događaja, povišenim stepenom stresa, anksioznosti, negativnih i samoporažavajućih misli, kroz proces psihoterapije mogu da dobiju odgovore na pitanja koja će im vratiti blagostanje i mir, uticati na povećanje performansi i uživanje u sportu. Pored toga, proces psihoterapije, ovladavanje znanjem i veštinama tokom iste ima uticaja i na druge aspekte života, poboljšanju interpersonalnih odnosa, ali i odnosa sa samim sobom, samorazumevanju, samopoštovanju i ukupnom mentalnom zdravlju.

Individualni plan psihoterapije zavisi od cilja koji se želi postići. U našem psihološkom savetovalištu stručnjaci rade sa profesionalnim sportistima, ali i sa početnicima, amaterima i budućim sportistima. Usluge koje pružamo u savetovalištu su:

  • Psihološka procena kognitivnih predispozicija za profesionalno bavljenje sportom od strane kliničkog psihologa.
  • Rad sa adolescentima koji su zaglavljeni na raskrsnici puteva usled socijalnih, emocionalnih, fizičkih i kognitivnih promena koje prate ovaj period.
  • Psihoterapijski rad na prevazilaženju problema (povreda, anksioznost, zavisnost, poremećaj ishrane, gubici, depresija, porodični konflikt, itd); motivaciji; podršci prilikom donošenja važnih odluka.
  • Mentalna priprema sportiste i ovladavanje psihološkim veštinama.
  • Psiholog u timu u cilju dijagnostike, razvoja kohezivnosti između igrača i postizanju najboljih rezultata.

 

 

contact

KONTAKTIRAJTE NAS

Potrebno vam je savetovanje?
Pošaljite nam email na [email protected]

close

PRIJAVITE SE NA NEWSLETTER

I budite među prvima koji će saznati za naše radionice, programe i novosti.